Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

April 26
2017

Välkommen till Museum för Rörligt Kustartilleri

Öppet

På den natursköna ön Aspö i Karlskrona skärgård ligger Museum för rörligt kustartilleri. Museet visar upp en unik samling av det rörliga kustartilleriets förbandsmaterial.

Idag omfattar samlingen i princip samtlig material som funnits vid det rörliga kustartilleriet. Samlingen förklarades 2005 av en statlig utredning så unik att den inte får skingras.

Här kan du beskåda pjäser, robotar, fordon, luftvärn, eldlednings-, stridslednings- och sambandsutrustning, uniformer mm, se minnesrummen för det nedlagda regementet KA 2, alltihop i en härlig miljö.

Gör ett besök på museet och få en upplevelse utöver det vanliga. Här finns unik militärhistoria i en autentisk miljö och samtidigt kan du njuta av Karlskronas fina skärgård.

Senaste Nytt


Nu hittar du oss också på Digitalt Museum där vi visar och presenterar våra föremål mer detaljerat.
Detta är ett led och resultat av arbetet med digitaliseringen av bla museer i Sverige. Detta innebär att vi inventerar, fotograferar, dokumenterar våra föremål som vi sedan registrerar i Primus föremålsdatabas och blir presenterade på Digitalt Museum. Ett stort arbete som kommer att pågå under lång tid.

Ett tips vid sökning där, använd sökordet "rörligt kustartilleri", så kommer du få träff på samtliga föremål som vi för närvarande har registrerat. Du kan även söka på ett enskilt föremål, tex "12 cm fältpjäs m/1980" så får du bara fram det föremålet. /Mycket nöje!Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) är ett nätverk för museer, anläggningar och föreningar med militär inriktning över hela landet. Titta på SMHA filmtrailer här.


Årsmöte 2017-03-12 kl 1500 Militärhemmet i Karlskrona.

För program och dagordning klicka på länken ovan. Önskas exemplar av stadgarna för genomläsning, återkom med ett mail till föreningen.


Kamratträffar 2017


Ideella arbetsdagar på Aspö.


Bildspel/videoklipp från 10-års-jubileumet 2015

Jubileum

Renovering av lastterrängbil 941 C

Utgångsläget var att göra särskild tillsyn, med allt vad det innebär. Efterhand upptäckte vi större rostangrepp...
Klicka på 941:an nedan så kan du läsa mer och titta på bilder.

Lastterrängbil 936P

Renovering av lastterrängbil 936 P

Lastterrängbil 936 P var vid bildandet av Museum för Rörligt Kustartilleri i mycket dåligt skick. Vissa delar t ex hjul och däck saknades men kunde återanskaffas. Bilderna är tagna i museets förråd 2006 och från verkstaden i Fridafors 2011. Klicka på 936:an nedan så kan du läsa mer och titta på bilder.

Lastterrängbil 936P