Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Kustartilleribataljon 12/80

 12/80 var den sista artilleritypen som Kustartilleriet tillfördes där KA 2 utbildade 1. och 3. KA-bataljonerna. KA 1 utbildade en bataljon (med stöd av KA 2; personal/ utbildningsanordningar/ övningsplatser).

1. KA-bataljonen avsedd för Skåne.
2. KA-bataljonen avsedd för Östra Mellansverige.
3. KA-bataljonen som var avsedd för Blekinge.

Som kuriosa kan nämnas att 1. KA-bataljonen hade sin andrahandsuppgift i Norrland.


Organisation Kustartilleribataljon 12/80.

 Stora delar av den matriel tillhörande dessa förband finns utställda på museet.