Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Kustartilleridivision

Inledningsvis organiserades de under slutet av 1930- och början av 1940-talet uppsatta tunga rörliga kustartilleribatterierna i tre divisioner:

  • 1.kustartilleridivisionen, som innehöll 1., 2. och 3. 15,2 cm kustartilleribatterierna, organiserades 1942 vid KA 2.
  • 2.kustartilleridivisionen, som innehöll 4., 5. och 6. 15,2 cm kustartilleribatterierna, organiserades 1944 vid KA 2
  • 3.kustartilleridivisionen, som innehöll 1., 2. och 3. 21 cm kustartilleribatterierna, organiserades 1944 vid KA 4.

 Stora delar av den matriel tillhörande dessa förband finns utställda på museet.