Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Tungt Kustrobottbatteri 90

I Försvarsbeslutet 1987 planerade man för fyra stycken Tungt kustrobotbatteri 90 beväpnade med Robot 15KA som ersättning för de tidigare tungt kustrobotbatteri 08 vars beväpning började bli föråldrad. Senare minskades beställningen till endast ett batteri till förmån för satsningar på ubåtarna av Västergötlandklass. Detta enda batteri ingick i Kustartilleriets krigsorganisation under benämningen 1. tunga kustrobotbatteriet och utbildades på (KA 2) första gången 1995, i samband med detta utgick Robot 08. I samband med Försvarsbeslutet 2000 så utgick förbandet.


Principgruppering Tungt Kustrobotbatteri 90.

   

Stora delar av den matriel tillhörande dessa förband finns utställda på museet.