Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Rörlig Minspärrtropp

Rörlig minspärrtropp ingick i rörlig spärrbataljon och i rörligt spärrkompani. Rörlig minspärrtropp var fordonsburen men kunde även tilldelas sjötransportmedel för gruppering i skärgårdsmiljö.
Troppen kunde lägga ut K11 avståndsmina och K12 bottenavståndsmina.


Organisation Rörlig Minspärrtropp.

  Stora delar av den matriel tillhörande dessa förband finns utställda på museet.