Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Rörlig Kustartilleribataljonstab och Stabsbatteri 12/80

xx


Organisation Rörlig Kustartilleribataljonstab och Stabsbatteri 12/80.

  Stora delar av den matriel tillhörande dessa förband finns utställda på museet.