Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Tungt Kustartilleribatteri 12/80

12/80 var den sista rörliga artilleritypen som tillfördes Kustartilleriet och organiserades i tre bataljoner:

  • 1. KA-bataljonen avsedd för Skåne.
  • 2. KA-bataljonen avseed för Östra Mellansverige.
  • 3. KA-bataljonen som var avsedd för Blekinge.

 


Organisation Tungt Kustartilleribatteri 12/80.

 Stora delar av den matriel tillhörande dessa förband finns utställda på museet.