Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Tungt Kustartilleribatteri 15,2/37

De rörliga KA-förbanden bestod av rörliga KA-bataljonerna som i sin tur bestod av KA-batterier med vardera fyra pjäser 15,2 cm m/37. Totalt ingick sju batterier med 15,2 cm pjäser m/37 i krigsorganisationen, varav KA 2 utbildade 6 stycken batterier och KA 3 utbildade det sista batteriet.

 Stora delar av den matriel tillhörande dessa förband finns utställda på museet.