Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Tungt Kustartilleribatteri 21/42

Nio pjäser inköptes och levererades 1942-1944. Flyttades i tre delar, eldrör, lavett och bäddning.
Dragfordon ursprungligen en nedväxlad dragterrängbil Volvo m/42 (Volvo TVC), från 1948 dragterrängbil 954P Brockway.
Grupperades i förberedda gjutna ställningar, som fanns på ca 100 ställen längs kusten.

Från 1944 till 1972 tre batterier med tre pjäser.
Från 1972 fyra pjäser i två batterier, en pjäs i reserv.

1972 anpassades pjäserna med följriktningsvisare för ARTE 719. 1960 monterades en pneumatiskt driven laddvagn med ansättare och hydrlaisk höjdriktning samt pneumatisk granatlyftare på höger lavettsida.

Utbildning från början vid KA 4 till 1956 då den flyttades till KA 2.

Utgick ur krigsorganisationen 1982.

 

 Stora delar av den matriel tillhörande dessa förband finns utställda på museet.