Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Mars 05
2017

Museumflytten till Aspöberg, Aspö

Museum för rörligt kustartilleri är placerat på Aspöberg, Aspö i Karlskrona skärgård. Innan beslutet togs om nuvarande placering på Aspö fanns flera andra förslag bl a flyghangarerna på Stumholmen, Rosenholmsområdet, mobiliseringsförråd i Nättraby, Söderstjärna inom Örlogshamnen och järnvägstunneln under stortorget i Karlskrona.

På Aspö fanns ett tillräckligt stort område på Aspöberg för att kunna anlägga museet. Vidare finns det flera befästningar på ön som är byggnadsminnesmärken, för framtida samordning.

På Aspöberg har en gång Sveriges grövsta artilleri varit grupperat. Batteriet bestod av fyra 30,5 cm kusthaubitsar m/16 i öppna brunnar. Det som finns kvar idag är 3:e pjäsbrunn och centarltunneln. Övriga pjäsgropar är övertäckta. Centraltunneln är låst och plomberad.


På bilden ovan ser vi 3:e pjäsbrunn till höger om museet.

De byggnader som museet inryms i, har varit uppställda på KA 2 Rosenholm (Amfibieförrådet och Fordonslutan) och har plockats ner i sina beståndsdelar och transporterats till Aspöberg och där återmonterats. Detta arbete utfördes av Å. Anderssons Smides¬firma i Ramdala.


Här har markarbetena påbörjats. Vi ser en del av batteri Aspöbergs baracker i bakgrunden.


Markarbetena för museet påbörjades i november 2003 och var klara vid årsskiftet 2003-04.


Det blev en hel del sprängningsarbete.


Här är markarbetena klara och arbetet med att montera takkonstruktionen har påbörjats.


Takkonstruktionen monterades ihop först sedan restes väggarna.


Hall 2 klar och arbetet med väggarna fortskrider på Hall 1.


Här är båda hallarna klara vad gäller det yttre.

Montering av byggnaderna samt inredning blev klar i augusti 2004. Materielen som förvarats på Rosenholm och en del andra ställen uttransporterades i november 2004. Invigning skedde den 22 juni 2005.

Museet består av två hallar som är sammanfogade, Hall 1 den hitre och Hall 2 den bortre på bilden. Utställningsytan är 1850 m2. Dessutom finns det ytterligare ett förråd på 480 m2, vilket används för ej utställda föremål.

I Hall 1 finns även tre mindre utställningsrum (Ordersalen, Minnesrummet och Biblioteket), kontor, toaletter, duschrum, avfuktningsrum och värmecentral.


Anders Bengtsson, Ingemar Persson och Sigvard Bengtsson under arbetet med flytt av fordonen som stod parkerade på Rosenholms körplan. 

Här tvättas en eldrörsvagn till 15,2 cm pjäs m/37 av Sven-Eril Bengtsson inför transport till Aspö.  Vi fick utnyttja KA 2 Motorhall för detta, som har stora resurser för fordonsvård.

På bilden tar Sigvard Bengtsson med personal från DHL Göteborg emot materiel som har förflyttats med arbetsfärjan Filip från Rosenholmsvarvet till Djupvik brygga på Aspö. Bryggan fick förstärkas med stålplåtar för att klara belastning från den tunga materialen. Även Aspöfärjan användes för att flytta museets fordon och utställningsmaterial. 

Här ser vi pjäsgropen för 21 cm kanon m/42 som fick gjutas på Aspö. 21:an stod tidigare vid vakten på regementsområdet KA 2 Rosenholm. 

 
Ett videoklipp från en del av arbetet med att iordningställa museet.

Museet ligger i en härlig miljö nära havet. Bryggan bortom museet är Djupvik brygga där en del av utställnings-materialen skeppades till. Huset till höger om museet var från början bostad åt tillsyningsmannen som övervakade 30,5 cm haubitsbatteriet, "kallad röda stugan", nu som vandrarhem.  

I övre högra hörnet på bilden ser vi Aspö kyrka, vi skymtar också snett ner till vänster 3:e pjäsbrunn.  Om du förflyttar dig från färjelägret och väljer att promenara/cykla till museet via stigen passerar du först 3:e pjäs innan du kommer fram till museet.