Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Gradbeteckning 1927 - 1942


Generalmajor

Överste

Överstelöjtnant

Major

Kapten

Löjtnant

Underlöjtnant

Fänrik

Flaggunderofficer
med tjänsteställning

Flagunderofficer
(Artavd)

Underofficer
av 2. graden

Flaggkorpral
(Artavd)