Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Gradbeteckning 1927 - 1942


General

Generallöjtnant

Generalmajor

Översta 1. grad

Överste

Överstelöjtnant

Major

Katpen

Löjtnant

Fänrik

Fanjunkare

Sergeant