Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Gradbeteckning 1942 - 1960


General

Överste

Överstelöjtnant

Major

Kapten

Löjtnant

Fänrik

Flaggkadett

Kadett

Förvaltare

Flaggunderofficer

Underofficer

Flaggfurir

Överfurir

Furir

Korpral

Vicekorpral

Menig