Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Gradbeteckning 1960 - 1987


Överste 1. graden

Överste

Överstelöjtnant

Major

Katpen

Löjtnant

Fänrik

Förvaltare

Flaggunderofficer

Underofficer 2. graden

Flaggfurir

Furir

Korpral

Vicekorpral