Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Gradbeteckning 1987 - 2000


General

Generallöjtnant

Generalmajor

Överste 1. graden

Överste

Överstelöjtnant

Major

Kapten

Löjtnant

Fänrik

Fanjunkare

Sergeant