Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Mössor m/1942


Mössa m/39
för överste

Mössa m/39
för officer

Mössa m/39
för underofficer

Mössa m/39
för plutonofficer

Mössmärken till uniform m/42


Överste

Överstelöjtant

Major

Kapten

Löjtant

Fänrik

Förvaltare

Flaggunderofficer

Underofficer

Flaggfurir

Furir

Korpral