Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Jan 08
2016

KA 2 Igenkänningssignal

KA 2 igenkänningssignal som också är regementets tystnadssignal återfinns också i Karlskrona Kustartilleriregementets marsch, KA 2-kamrater, KA 2 jubileumsmarsch och överste Villman.