Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Jan 08
2016

Karlskrona kustartilleriregementes marsch

Kungl Karlskrona Kustartilleriregementes marsch skrevs 1910 av KA 2 förste "egna" musikdirektör, August Sjögren som verkade vid kåren åren 1905-1918. Marchen tillägnades dåvarande regementschefen Carl-Gustav Ahlborn.