Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Jan 08
2016

KA 2 marschvisa

KA 2 marschvisa tillkom efter en pristävling om en marschvisa 1942, då inneliggande åldersklass röstade fram segerstycket. Musiken är kompinerad av Sven-Gösta Elmqvist, då fänrik i reserven vid regementet och texten har skrivit av dåvarande löjtnanten Sven-Olof (Ola) Träff, sedermera egenföretagare och riksdagsman.