Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Jan 08
2016

Överste Möller

Överste Gösta Möller skrevs 1943 av KA 2 musikdirektör åren 1943-1949 Bertil Driwing och tillägnades den samma år avgående regementschefen Gösta Möller. Marschen har undertiteln "Ett lag eld", eldkommando vid kustartilleriets artilleriförband.