Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Jan 08
2016

KA 2 kamrater

KA 2-kamrater skrevs 1985 av Kjell Rosell, polis i Göteborg men med ett förflutet som esskornettist i KA 2 musikkår under 1920- och 1930-talen. Marschen komponerades till KA 2 kamratförenings 50-årsjubileum i juni 1986 och överlämnades vid detta tillfälle till Kamratförenings ordförande, tillika regemschefen, Roland Hultgren.