Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Jan 08
2016

KA 2 jubileumsmarsch

KA 2 jubileumsmarsch skrevs till KA 2 90-årsjubileum 1992 av Eskil Nyström och tillägnades dåvarande regementschefen Bengt-Arne Johansson. Komositören Eskil Nyström var musiken (klarinettist och saxofonist) vid KA 2 musikkår 1942-1957, sedermera i Flottans Musikkår i Karlskrona och innan pensioneringen musiklärare i Karlskrona. Esloö har komponerat mer än 100 stycken allt ifrån symfonisk musik till dansmusik. Hans arrangemang av olika musik han räknas i 1000-tal.