Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Jan 08
2016

Tapto

Tapto är en militär signal som innebär återgång till kasern eller bivack för natten. Den kan ges med jägarhorn, signaltrumpet eller trumma. Ursprungligen innebar det också att ölutskänkningen avslutades genom att marketentaren satte tappen till, på nederländska "tap-toe", och Engelskans "tap to". Därav ordet, som via lågtyskan kom in i svenskan under trettioåriga kriget. På tyska kallas det annars Großer Zapfenstreich.