Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Jan 08
2016

Karlskronas Artillerikårs Marsch

Kongl Carlskrona Artillerikårs marsch, skrevs 1895 av Artillerikårens ledare, den i Karlskrona legendariske Ferdinand Heimdahl, som tillika var dirigent och ledare för Kungl Flottans musikkår i Karlskrona, en befattning han innehade i hela 40 år, 1875-1915. Marschen var förbandsmarsch för KA 2 1902-1910 och under 1990-talet förbandsmarsch för Karlskrona Maringrupp. Idag har marschen antagits som förbandsmarsch för Östra Blekinge Skärgårshemvärnsbataljon.