Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

RBS15

Roboten styrs automatiskt ned till den inställda anflygningshöjden. Senare går den ner till förvald spaningshöjd och målsökare kopplas in. Dess uppgift är att upptäcka, utvärdera och välja mål.
När målsökaren låst på ett mål följer den målet tills vissa förinställda avstånds- och vinkelvillkor är uppfyllda. Roboten går då ner på låg höjd och fortsätter mot målet
Då kustartilleriet lades ner överfördes kustartilleriets robotar till Flottan och finns kvar i organisationen.

Längd: 3,30 m     Bredd: 1,0 m     Höjd: 0,8 m>
Drivning: Turbojet
Starthjälp: Startraketer
Räckvidd: ca 10 mil