Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Radiostation RA 146

Ra 146 är en vidareutveckling av Ra 145 hos en israelisk firma enligt svenska krav.
Stationen hade samma frekvensområde som Ra 422 och kunde samtrafikera med dessa.
Stationen är bärbar men även fast monterad i fordon och anläggningar.

Frekvensområde: 30,0 – 75,95 MHz uppdelat på två band
   Band A: 30,0 – 52,95 MHz
   Band B: 53,0 – 75,95 MHz
Kanalseparation: 25 kHz
Sändareffekt: 1,5 – 4 W
Modulationsslag: FM
Transmissionstyp: Simplex, telefoni
Kanalantal: 920 st
Antenner: Marschantenn, normalantenn, fordonsantenn eller högantenn
Räckvidd:
   Marschantenn: 7 km
   Normalantenn: 12 km
   Högantenn: 25 km
Kraftförsörjning: Batterilåda eller från kraftaggregat

Utförande: Stationen består av sändtagare med batterienhet, antenn och handmikrotelefon. För batterierna fanns speciella batteriladdare. Utförandet är i halvledarteknik.
Användningsområde: Ra 146 anskaffades för användning inom kustartilleriet och samverkan med armén.