Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Radiostation RA 800

Det allmänna och stora behovet av UK-förbindelser avsågs täckas dels med en kvalificerad station Ra 800 dels med något enklare och billigare utrustning.
Ra 800 togs fram under 1960-talet och installationer pågick under åren 1965 till 1970.
Stationen skulle i första hand täcka ett stort frekvensområde och ha omedelbar tillgång till många kanaler.
Ra 800 tillverkades hos Philips i Stockholm.
Totalt levererades 8 provstationer och 823 stationer av serieutförande.
Den första installationen gjordes på isbrytaren Tor där en räckvidd på närmare 40 km erhölls.

Frekvensområde: 100 - 159,975 MHz
Kanalseparation:
   50 kHz vid 1200 kanaler
   25 kHz vid 2400 kanaler
Sändareffekt:
   AM = minst 10 W
   FM = minst 20 W
Modulationsslag: AM och FM
LF-modulering:
   Tal 500-3500 Hz
   Telegrafi 800 Hz
Transmissionstyp: Simplex
Kanalantal:
   1200 st i originalutförande
   2400 efter modifiering
Kanalinställningstid: Högst 5 sek
Antenner: Sprötantenn alt antenn på mast vid fast installation
Räckvidd: Upp till 40 km beroende på antenner och terräng
Kraftförsörjning: 110 V eller 220 V enfas växelspänning, 50, 60 eller 400 Hz samt 12 V eller 24 V likspänning med speciell omformar.

Användningsområde: Ra 800 var avsedd för både flottan och kustartilleriet för stridsledning och allmän kommunikation och installerades i första hand på kvalificerade fartyg samt rörliga förband och fasta anläggningar.