Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Radiostation RA 806

Som komplement till kvalificerade Ra 800 anskaffades ett antal enklare stationer.
Vissa viktiga egenskaper som sändareffekt, mottagarens känslighet och selektivitet samt gränssnitt skulle vara lika med Ra 800.

Frekvensområde: 125 – 160 MHz
Kanalseparation: 50 kHz ursprungligen, modifierad till 25 kHz
Sändareffekt: Min 14 W
Modulationsslag: FM
Transmissionstyp: Simplex
Kanalantal: 2 st förinställda. Totalt 1 401 kanaler i stationens frekvensområde
Antenner: Sprötantenn alt antenn på mast vid fast installation
Räckvidd: Upp till 40 km beroende på antenn och terräng
Kraftförsörjning: 110V/220V växelspänning alt 12 V eller 24 V med speciell omformare

Utförande: Stationerna bestod av sändtagare, manöverutrustning, antenn och installationsmateriel.
De två kanalernas frekvenser bestämdes av kristaller med en kristall i sändaren och en i mottagaren. Kristallerna fick specialtillverkas för varje frekvens som skulle användas.
Allmänt: Som komplement till kvalificerade Ra 800 anskaffades ett antal enklare stationer.
Vissa viktiga egenskaper som sändareffekt, mottagarens känslighet och selektivitet samt gränssnitt skulle vara lika med Ra 800.