Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

KA-batteri 12/80 - BLC

I KA-batteri 12/80 batteriledningscentral (BLC) befinner sig batterichefen och personal för batteriets ledning och betjäning av stridsledningsutrustning samt eldledning mot markmål.

Stridsledningsutrustningen i BLC är uppbyggda kring datorer och utrustade med tangentbord, rullboll och textskärm för varje operatör. En centralt placerad 16-tumsbildskärm gav översiktsinformation med karta och olika mål som referensangivelser.

Prestanda:

  • 150 unika mål med målnummer
  • Instasberäkning för högst 3 pjästyper, 5 amunitionsslag och 8 standardmål
  • 20 tablåer för underrättelse, stridsledning, samband, ledning och underhåll
  • 16 textsidor för order och rapportering
  • 15 tabeller för förbandsdata
  • 16 tabeller för funktionsstöd
  • 8 dataförbindelser kan anslutas
  • Dataprogram, kartor och förbandsdata kan inmatas med band
  • Talöverförd måldata kan matas in vid varje terminal
  • Angivna mål som följs vid MST 727 markeras vid BLC 


Operatörsplatser från vänster; Batteriledningstroppchef och Batterichef med
systemet i full drift.


Bildenhet 16" är en grafisk presentationsutrutning, vars uppgift är att
presentera datorgenererad bildinformation, sk syntetiska bilder.


Bildenhet 16" som här presenterar kartinformation och några målsymboler.
Enheten kunde dock ej visa färgsymboler.


Dataterminal ADT med tangentbord.


Överst i bilden kassettbandspelare TCR för inmatning av program, lagring av fasta
tabeller och kartinformation. Vidare ser vi tre datamodem (blåa) och telfonvväxel 24 DL.


Mitt i bilden ser vi strika-datorerna ACM och DPM och på bordet matrisskrivare
för registrering.


Överst; Stridsledningspanel DT 80 för talförbindelse stridsledning.
Underst; TK 190, en digital växel för tal och datasamband eldledning. Den
svarta telefonen, Telefon 203, användes för samband med post/förläggning.

KA-batteri 12/80 batteriledningscentral BLC finns att beskåda på museet.