Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 08
2016

Tungt Kustrobotbatteri 90 - BLC

I Tungt Kustrobotbatteri 90 ingick det två batterildeningscentraler (BLC) som innehöll förutom robotledningssystemet även stridsledningssystem STRIKA.


Operatörsplatser från vänster; Stridsledningsbefäl, Batterichef och Robotofficer.

Tungt Kustrobotbatteri BLC finns ej med i samlingen på museet.